Uporaba zrele tehnologije ultrazvočnega varjenja za reševanje tehničnih težav izdelkov brez spreminjanja strukturnih zahtev strank

Težava:

Premeri teh dveh lukenj so premajhni in pregloboki, zato jih je težko oblikovati z zagotavljanjem zahtev glede velikosti.

rešitve:

Izdelek je od te točke razdeljen na dva dela, ločeno oblikovana in nato zvarjena z ultrazvočnim valom, zaradi česar je izdelek v celoto, ki ustreza zahtevam.

as


Čas objave: 3. avgust 2020